Питали смо туристичку инспекцију
28
Jul

Питали смо туристичку инспекцију

С обзиром на то да је сезона годишњих одмора, на шта је потребно обратити пажњу код одабира аранжмана и туристичких агенција?


Основна препорука за грађане који уговарају туристичка путовања јесте да се добро информишу пре него што донесу одлуку коме ће и за шта поверити свој новац.

Важно је да на сајту Агенције за привредне регистре – Регистру туризма провере статус агенције - да ли има лиценцу и важећу гаранцију путовања, као и да на сату Народне банке Србије провере да ли је агенција у финансијској блокади, јер ће агенција која има финансијске потешкоће тешко моћи да испуни све уговорене обавезе према путницима.

Када је у питању конкретно туристичко путовање, потребно је да пажљиво прочитају програм путовања и опште услове путовањам који садрже детаљан опис путовања и услуга које улазе у цену путовања, као и обавезе  туристичке агенције и путника. Ово посебно наглашавамо, јер програм путовања и општи услови путовања су саставни део уговора о организовању путовања.

Поред ових уобичајених препорука, за овогодишња путовања указујемо на потребу да се путници да правовремено информишу о епидемиолошким условима и мерама које се примењују на одређеним дестинацијама и о условима за улазак у поједине земље.