Питали смо просветну инспекцију
06
Sep

Питали смо просветну инспекцију

Коме да се обратите ако сте незадовољни оценом, начином оцењивања, или уписом на студије?

 

            Уколико се ради о доуниверзитетском образовању и васпитању, процедуре су следеће:

-       Приговор на оцену/испит – подноси се директору установе, односно уколико подносилац није задовољан одговором обраћа се надлежној општинској/градској/покрајинској просветној инспекцији и тек на крају просветној инспекцији Министарства;

-       Жалба на избор ђака генерације – подноси се комисији установе/директору установе, односно уколико подносилац није задовољан одговором обраћа се надлежној општинској/градској/покрајинској просветној инспекцији и тек на крају просветној инспекцији Министарства;

-        Просветној инспекцији Министарства не подносе се приговори на процедуру/резултате завршног испита већ Комисији за спровођење завршног испита коју именује министар.

Код високог образовања, поступак је мало друкчији:

-        Упис студената – представка се подноси просветној инспекцији Министарства;

-        Начин оцењивања, обављање предавања и извођења вежби, као и други слични наводи из представки нису у надлежности просветног инспектора, већ је потребно обратити се надлежним органима високошколске установе.